⌂ > Over ons > Duurzaamheid >

Duurzaamheidskaders en -certificaten

ISO 14001 certificaat – BSI

Het ISO 14001-certificaat toont aan dat LCL’s milieumanagementsysteem voldoet aan de internationale milieuwetgeving. Daarnaast blijven we voortdurend inspanningen leveren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We behaalden het ISO 14001-certificaat door onder andere in te zetten op:

  • continue monitoring van het stroomverbruik om onnodig energieverbruik op te sporen
  • cold corridors voor efficiënte en plaatselijke koeling van servers
  • 100% groene stroom
  • Het voorzien van NOVEC 1230, een ecologisch blusgas dat ongevaarlijk is voor mens en milieu

Het ISO 14001-certificaat werd afgeleverd door BSI.

ISO 50001 certificaat – BSI

Het ISO 50001-certificaat voor energiemanagement van LCL Wallonia One onderstreept het streven van LCL naar meer duurzame procedures. Het sluit naadloos aan bij onze toewijding aan decarbonisatie en onze actieve rol in de net zero-overgang. ISO50001 is meer dan een certificaat, het is een verbintenis aan een duurzame ethiek. Dit streven volgt de principes van Trias Energetica, waarbij de nadruk ligt op een vermindering van het energieverbruik, een integratie van hernieuwbare energiebronnen en een optimalisering van het gebruik van fosiele brandstoffen.

Het certificatiesproces omvat:

  • Beoordelingen van energie-impact.
  • Een continu verbeteringsproces gericht op energie-efficiëntie.
  • Nalevingsaudits.
  • Interne procesaudits.
  • De aanstelling van een toegewijde energiecoördinator.

Het ISO 50001 certificaat werd uitgereikt door BSI.

Klimaatneutraal datacenter tegen 2030

LCL Data Centers heeft het Klimaatneutraal Datacenter Pact (CNDCP) mee gesloten. Dit pact is een zelfregulerend initiatief, in samenwerking met de Europese Commissie. Het ondersteunt de Europese Green Deal, die als doel heeft om van Europa het eerste klimaatneutraal continent ter wereld te maken tegen 2050. En het is in lijn met de Europese Datastrategie, die datacenters in de EU klimaatneutraal wil maken tegen 2030. 

LCL engageert zich dus op eigen initiatief om klimaatneutraal te zijn tegen 2030, en dit voor al zijn datacenters.

Lees meer

Europese Gedragscode voor Energie-efficiëntie in Datacenters

LCL Data Centers ondersteunt de Gedragscode voor Energie-efficiëntie voor Datacenters uit de Europese Unie. Dit is een vrijwillig initiatief dat geïnteresseerde belanghebbenden bij elkaar brengt die er zich toe engageren deze gedragscode te volgen.

Het doel van deze gedragscode? Datacenters informeren over hun energieverbruik met als doel ze aan te moedigen dit te verminderen. Voor ons ligt dit initiatief in het verlengde van de Europese Green Deal, waar wij als datacenterbedrijf volledig achter staan.

Lees meer

Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative biedt doelstellingen die op wetenschappelijke basis gedefinieerd worden. Dit zijn doelen die in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, namelijk de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C of tot 1,5°C. Bedrijven uit verschillende sectoren en van alle bedrijfsgroottes kunnen zich aansluiten bij de SBTi en kunnen een wetenschappelijk gebaseerd doel vooropstellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. LCL heeft zich aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi) om de uitstoot van broeikasgassen van zijn datacenters te verminderen.

Het doel: de klimaatopwarming beperken. LCL heeft zich geregistreerd voor de meest ambitieuze doelstelling van SBTi. Dit wil zeggen dat we er naar zal streven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

LCL kreeg een GO van de onafhankelijke evaluatiecommissie voor het ingediende Voka Charter Duurzaam Ondernemen-actieplan 2023. Hiermee engageert LCL zich om binnen de tijdspanne van een jaar 13 acties gelinkt aan de zeventien Sustainable Development Goals van de VN uit te voeren.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

The Shift

LCL is lid geworden van The Shift vzw/asbl, een Belgisch netwerkplatform dat zich richt op het samenbrengen van organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en een positieve impact willen hebben op de planeet en de maatschappij. Als onderdeel van The Shift krijgt LCL de kans om samen te werken met gelijkgestemde organisaties, kennis te delen, te leren van ‘best practices’ en samen te werken aan initiatieven die duurzaamheid bevorderen, zoals het behalen van een B Corp-certificering of het stellen van ambitieuze doelen op basis van wetenschappelijke criteria (SBTi). Dit lidmaatschap kan bijdragen aan de inspanningen van LCL voor een duurzamere toekomst.

ODE

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen en werkt aan een 100% hernieuwbaar energiesysteem. ODE brengt bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. ODE is de spreekbuis van de duurzame energiesector in Vlaanderen. LCL werd lid van ODE in 2023 omwille van onze interesse in hernieuwbare energie evenals onze interesse in het afsluiten van corporate PPA’s.

EcoVadis

Als onderdeel van onze toewijding aan de samenleving, onze mensen en het milieu, zal LCL Data Centers elk jaar een grondige beoordeling uitvoeren van onze zakelijke duurzaamheidspraktijken via EcoVadis, de wereldwijde standaard voor duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven. De EcoVadis-beoordeling omvat 21 duurzaamheidscriteria verspreid over vier kernthema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame aankopen. Na onze eerste beoordeling, die op 14 december 2023 werd afgerond, hebben we een gouden medaille verdiend en een score van 71/100 behaald, waarmee LCL Data Centers wereldwijd tot de top 7% van bedrijven in de telecommunicatiesector behoren.

United Nations Global Compact

Als speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is het UN Global Compact een oproep aan bedrijven wereldwijd om hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met de Tien Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Hun ambitie is om de mondiale collectieve impact van het bedrijfsleven te versnellen en op te schalen door de Tien Principes hoog te houden en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken via verantwoordelijke bedrijven en ecosystemen die verandering mogelijk maken. Met meer dan 20.000 deelnemende bedrijven, 5 regionale hubs, 62 Global Compact-landennetwerken die 73 landen bestrijken en 15 landenmanagers die netwerken opzetten in 34 andere landen, is het UN Global Compact het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld – één Global Compact dat bedrijven verenigt voor een betere wereld.

Volg voor meer informatie @globalcompact op sociale media en bezoek de website op unglobalcompact.org.