⌂ > Over ons > Duurzaamheid > ESG Stakeholders

Close The Gap: LCL's partner voor meer sociale en ecologische impact

Video afspelen

Tweede leven voor hardware helpt jongeren toekomst uitbouwen

In welgekozen, duurzame partnerschappen schuilen krachtige hefbomen. LCL neemt daarom de rol op van ambassadeur van Close the Gap (missie: de digitale kloof wereldwijd verkleinen) en Digital For Youth (missie: veilig en vlot toegang tot een laptop voor alle kinderen en jongeren in België). Door ICT-materiaal van ondernemingen een tweede leven te geven, verkleint Close the Gap de afvalberg en vergroot het de kansen van wie er minder heeft. Het datacenterbedrijf deelt als gangmaker dat impactvolle verhaal met de eigen stakeholders.

En een verhaal met impact is het: sinds de oprichting in 2003 heeft Close The Gap globaal 4 miljoen begunstigden bediend via meer dan 7600 projecten in meer dan 50 landen. Elk jaar geeft de vzw een tweede leven aan 130.000 toestellen die het wereldwijd inzamelt. “Dat is veel en te weinig tegelijkertijd”, zegt Managing Director Didier Appels vanuit het werkatelier in Mechelen. “Veel omdat we daarmee marktleider zijn, maar weinig als je bedenkt hoeveel ICT-materiaal ondernemingen elk jaar buiten bedrijf stellen. Er is heel wat potentieel dat we nog willen aanboren door bedrijven en organisaties erop te wijzen dat ze met hun wat verouderde ICT-milieu en medemens een groot plezier kunnen doen.” Het partnerschap met LCL is net daarop gericht. Marketing & Communication Manager Valérie Van Roy: “We kijken voorbij de grenzen van het eigen bedrijf. Door onze klanten en leveranciers te wijzen op het bestaan en het nut van Close the Gap, willen we een hefboomeffect creëren.”

Voor de goede orde, Close the Gap is niet op zoek naar laptops en andere hardware die de houdbaarheidsdatum al lang hebben overschreden. “Ons doel is om via het ingezamelde en op punt gezette ICT-materiaal een sociale impact te hebben bij de eindgebruikers: kansarme jongeren in eigen land (Digital For Youth) of personen in ontwikkelingslanden (Close the Gap). Als we tien jaar oude, niet-performante computers uitleveren, schuiven we een probleem door in plaats van een oplossing aan te reiken.”

“Door ICT-materiaal een tweede leven te geven, creëren we een ecologische en een sociale impact. Met Close the Gap en Digital For Youth helpen we kansarme jongeren een betere toekomst uit te bouwen. We zijn blij dat LCL mee het verschil wil maken en dat we het datacenterbedrijf tot onze donor-partners en ambassadeurs mogen rekenen.”

Didier Appels – Co-founder en Managing Director Close the Gap

Data gegarandeerd verwijderd

En dus kijkt Close the Gap in eerste instantie naar ondernemingen, organisaties en overheden als donerende partners. “Vaak zijn de toestellen die zij bedanken voor bewezen diensten nog in goede staat en recent genoeg. Meestal gaat het ook over dezelfde merken high end-toestellen, waardoor wij de juiste expertise kunnen opbouwen om defecten te repareren. Voor die bedrijven zijn we een onestopshop voor alle IT-materiaal, want we halen niet alleen laptops op, maar ook desktops, printers, tablets, schermen, smartphones en servers die we nodig hebben voor onze projecten. Een grote troef voor de partner-bedrijven is dat wij specifieke software hebben om data te verwijderen en voor elk toestel een attest afleveren zodat het tegenstelbaar aan derden is.”

Het grootste deel van de opgehaalde toestellen wordt volledig refurbished en krijgt een tweede leven. Wat Close the Gap niet kan hergebruiken voor de eigen projecten gaat naar een broker of wordt gerecycleerd. “Daar halen we een deel van onze inkomsten uit als vzw, een ander deel komt van de verkoop aan onze projecten, al doen we dat flink onder de marktprijs. Ligt de waarde van een vier jaar oude, refurbished laptop bijvoorbeeld op 400 euro, dan bieden wij die aan onze projecten aan voor 120 euro. Ons motto is ‘high quality, low cost device’. Geen ‘free device’. Ervaring leert dat ook dat duurzaamheid in de hand werkt: als je voor iets betaalt, draag je er beter zorg voor en wordt het langer gebruikt.”

Hoopvol

Een grote verantwoordelijkheid van Close the Gap ten opzichte van de partners-donoren is de garantie dat het materiaal terechtkomt waar het thuishoort, waar het impact heeft. “Bij de geringste twijfel ondernemen we actie. Elk jaar publiceren we ook een impactrapport over onze projecten. Initieel lag de focus van Close the Gap op de digitale kloof tussen Noord en Zuid. Met de komst van Digital for Youth – opgericht door Close the Gap en DNS Belgium – kwamen daar binnenlandse projecten bij. Die worden geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting.”

Dat ESG oprukt in de agenda van steeds meer ondernemingen, stemt Didier Appels hoopvol. “Bedrijven die aan hun ‘E’ of hun ‘S’ willen werken, of aan allebei, vinden misschien hun weg naar ons. Daar kan een ambassadeur als LCL een flinke hand bij helpen. En samen kunnen we hun medewerkers en andere stakeholders een sterk verhaal vertellen waar planet en people centraal staan.”