⌂ > Over ons > Duurzaamheid > ESG Stakeholders

"De ESG-inspanningen van LCL zijn een must voor Lumen"

Het allereerste duurzaamheidsrapport van LCL heeft ook voor trouwe klant Lumen Technologies een onmiskenbare meerwaarde. Thomas Moran, Lead Technology Strategist EMEA: “Het helpt ons in dialoog te gaan met onze klanten die steeds meer belang hechten aan ESG. En dat doen ze lang niet meer vanuit een public relations-overweging.”

LCL bouwt aan langetermijnrelaties met zijn klanten. Dat loont voor beide partijen: het helpt ons om diepere kennis te verwerven over (de sector van) onze klant en dat helpt onze klant opnieuw omdat de samenwerking én aan expertise wint én efficiënter wordt. Het is ook wat Lumen Technologies aantrekt in LCL: “De keuze van Lumen om in zee te gaan met LCL is ingegeven door een combinatie van de reputatie van LCL (te verstaan als: consistent resultaat boeken) en de eisen van onze klanten. Het zijn trouwens onze klanten (van overheden over industriële maakbedrijven tot IT-ondernemingen) die bepalen bij welk datacenterbedrijf ze uiteindelijk willen terechtkomen, maar het is wel onze taak om hen toe te leiden naar de best mogelijke partijen. Onze gezamenlijke geschiedenis heeft het onderlinge vertrouwen alleen maar versterkt, waardoor we LCL graag voorstellen aan onze klanten.”

Meer dan een ‘nice to have’

Dat LCL strategische inspanningen levert op vlak van duurzaamheid, kan op applaus rekenen. “Vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat ESG een conditio sine qua non wordt in elke professionele relatie. Het is dus meer dan een braaf applaus, we eisen het. ESG is geen nice to have meer. Ooit waren de vragen en verwachtingen van onze klanten vrij generalistisch, maar nu komen ze op de proppen met heel specifieke voorwaarden. We krijgen steeds meer vragen om een business te herdenken en opnieuw uit te tekenen en daarbij voor de dag te komen met oplossingen waarin duurzaamheid structureel is ingebakken. Als we heel gedetailleerd willen bewijzen hoe Lumen maximale duurzaamheid aanbiedt, zijn we per definitie verplicht om ook bij LCL aan te kloppen, want het datacenterbedrijf maakt deel uit van onze logistieke ketting.”

“LCL’s duurzaamheidsrapport helpt ons in de dialoog die wij met onze klanten aangaan. Naarmate de vragen die wij bij Lumen krijgen gesofisticeerder worden en meer detail vragen, moeten we wellicht evolueren van een pure uitwisseling van informatie naar meer samenwerking.”

“Als er één sector is die een ‘licence to grow’ verdient, dan wel de onze. Wij kunnen de CO2-voetafdruk bij onze klanten meer terugdringen dan dat het ons extra energie kost”

Thomas Moran — Lead Technology Strategist EMEA bij Lumen Technologies

Duurzaamheid rendeert

Dat duurzaamheid geld kost, is volgens Thomas Moran een misvatting van formaat. In de praktijk druk je er vaker de kosten mee dan dat je ze opdrijft. “Jazeker, duurzaamheid vereist ook investeringen. De enige relevante vraag is: op welke termijn reken je op een terugverdieneffect? Of het nu gaat om het terugdringen van energiekosten dan wel structurele aanpassingen aan het datacenter: het gaat soms om grote investeringen die zichzelf pas op middellange termijn terugbetalen. Maar je kan ervan op aan: renderen zullen ze.” Thomas Moran maakt wel een kleine bedenking: “Het is belangrijk om strategische keuzes op de lange termijn te maken, geen snelle investeringen die erop gericht zijn je public relations op te poetsen. Foute kortetermijnbeslissingen hebben heel wat ondernemingen al in nauwe schoentjes gebracht. Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden bedrijven ter verantwoording geroepen omwille van greenwashing en gedwongen om of hun praktijk aan te passen, of de manier waarop ze erover communiceren.”

ESG biedt kansen

Lumen publiceert al meer dan een decennium jaarlijks een duurzaamheidsrapport. “Wij waren een van de eerste bedrijven die zich engageerden voor science based targets om onze CO2-uitstoot te verminderen. We rapporteren al vele jaren aan het CDP (een globale non-for-profitorganisatie met de meest omvangrijke dataset van duurzame inspanningen die ondernemingen, steden, landen… nemen in functie van de omgeving) en we doen heel veel inspanningen die we oplijsten in ons ESG-rapport.”

De erkenning daarvoor blijft niet uit: Lumen stapelt trouwens de prijzen op als het gaat om duurzaamheid, om diversiteit op de werkplek, om flexibel werken, gendergelijkheid… “We nemen onze maatschappelijke rol – de S van ESG – echt wel serieus. En ook op vlak van governance – de G – scoren we sterk: duurzaamheid maakt intrinsiek deel uit van onze strategie en wordt streng bewaakt door de raad van bestuur. ESG is voor ons veel meer dan een lijstje met verplichtingen. We kijken met een bredere bril om te zien hoe ESG ons kansen kan bieden om onze business nog beter te runnen.”

Het recht om te groeien

Thomas Moran bekijkt de energie-intensiteit van de digitale sector vanuit een heel ander perspectief: “Veel meer dan andere partijen waarmee bedrijven samenwerken in de logistieke ketting, heeft de ICT-sector de hefbomen om duurzamer te werken. Duurzaamheid is immers fundamenteel een data-probleem. Om een business meer duurzaam te maken moet je starten met systeemdenken (een wetenschappelijke methode die overzicht van het geheel tracht te behouden in plaats van zich te concentreren op de afzonderlijke delen), dat is dezelfde benadering als die waarmee je een IT-infrastructuur benadert. Daarom zijn IT-spelers zoals Lumen perfect geplaatst om ondernemingen te begeleiden. Ja, net als datacenters verbruiken we energie, maar wij kunnen de CO2-voetafdruk bij onze klanten in grotere mate terugdringen dan dat die bij ons stijgt. Netto levert dat een positieve impact op. Reden waarom ik vind dat als er één sector is die een license to grow verdient, dat de onze is. Zolang die groei verantwoord is, is onze impact ten goede groot.”

Lumen laat ondernemingen het licht zien

Lumen stelt grote en middelgrote bedrijven wereldwijd in staat om data te benutten om hun eigen business te transformeren. Dat doet de multinational op vier vlakken:

Lumen beschikt over een van de grootste netwerken ter wereld en stelt dat ten dienste van de klanten

  • Edge- en cloudcomputing
  • Beveiliging
  • Universele communicatie (Unified Communications & Collaboration, UC&C)