⌂ > Over ons > Duurzaamheid > ESG Stakeholders

Vraag en antwoord met Colt

Interview met Kirsten van der Voort, Marketing Business Partner

Wat is de relatie tussen LCL en Colt? Hoe lang is onze geschiedenis? Kunt u enkele belangrijke resultaten en succesverhalen geven?

Onze samenwerking gaat terug tot de begindagen van LCL, toen Colt in 1997 begon met het leveren van telecommunicatiediensten in België. LCL Brussel-Noord werd al gauw één van de belangrijkste nationale interconnectiehubs voor telecommunicatie.

In 2017 begon Colt met de uitrol van zijn IQ Network, wat een volledige modernisering van het hele wereldwijde optische en pakketnetwerk inhield. Het doel was om kernnetwerkelementen dichter bij consumenten met hoge bandbreedte te brengen. Hierdoor, en door het transformeren van de technologiestapel, werken wij aan een drastische verlaging van onze kosten en onze impact op het milieu.

Wij hebben meer dan 6000 diensten gemigreerd van volledig eigen centrale netwerkknooppunten naar verspreide grote datacentra in het hele land. LCL werd geselecteerd als een van onze nieuwe knooppunten. Op die manier konden we ons knooppuntenbestand en ons jaarlijkse stroomverbruik verminderen.

Het eerste wat u van LCL verwacht, is dat onze technische dienstverlening state-of-the-art is: gegevensbeveiliging, bandbreedte, reactietijd, back-ups … Maar hoe belangrijk is het voor u – als klant – dat LCL een partner is die alle aspecten van ESG hoog in het vaandel draagt en zich extra inspant voor duurzaamheidsaspecten?

De partners en leveranciers van Colt zijn een integraal onderdeel van ons bedrijf, aangezien zij ons voorzien van de grondstoffen, diensten en ondersteuning die wij nodig hebben om onze diensten en producten te leveren. Bij Colt werken we met bijna 4000 leveranciers in 50 landen. Onze selectie van partners is sterk gebaseerd op de focus van de organisatie op ESG- en duurzaamheidsprestaties. Het feit dat LCL een partner is die alle aspecten van ESG hoog in het vaandel draagt en duurzaamheid centraal stelt, is een doorslaggevende factor bij de uitbreiding van onze samenwerking.

"Onze selectie van partners is sterk gebaseerd op de focus van de organisatie op ESG- en duurzaamheidsprestaties. Het feit dat LCL een partner is die alle aspecten van ESG hoog in het vaandel draagt en duurzaamheid centraal stelt, is een doorslaggevende factor bij de uitbreiding van onze samenwerking."

Kirsten van der Voort — Marketing Business Partner Colt Technology Services

Maakte de focus op ESG bij LCL deel uit van uw beslissing om samen te werken/een klant te worden? Mogen daar kosten tegenover staan?

2021 betekende een echte verschuiving in ons wereldwijde duurzaamheidstraject. Wij hebben belangrijke prestatiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid vastgesteld en strikte beoordelingsprocedures ingevoerd om alleen die leveranciers te selecteren die Colt kunnen ondersteunen bij zijn streven om de milieueffecten van zijn activiteiten wereldwijd te verminderen en duurzaamheid als een belangrijke strategische bedrijfsfactor te integreren. Colt beoogt zijn samenwerking uit te breiden met leveranciers die ESG bovenaan de agenda plaatsen, omdat dat cruciaal is voor het bereiken van onze ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelstellingen.

Is de ESG-strategie/-aanpak bij LCL een extra troef voor uw belanghebbenden?

Over het algemeen wordt een sterke ESG-strategie als een extra troef beschouwd, omdat ze onze inzet voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid aantoont. Ze wekt vertrouwen bij de belanghebbenden. Ze levert financiële voordelen op, beter risicobeheer, grotere operationele efficiëntie en betere toegang tot kapitaal. Bedrijven met sterke ESG-prestaties trekken meer milieubewuste klanten en talent aan, verbeteren hun reputatie en dragen bij tot succes op lange termijn. Door samen te werken met leveranciers met sterke ESG-prestaties kan Colt zijn inzet voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid aantonen en deze bewuste consumenten aanspreken. Anderzijds kunnen bedrijven met slechte ESG-prestaties Colt blootstellen aan regelgevings-, reputatie- en financiële risico’s.

Hoe zet uw bedrijf zich in voor ESG, welke initiatieven, welke strategie?

Als industrie en als individuen zijn wij verantwoordelijk voor het aanpakken van de klimaatverandering en het verbeteren van de wereld. Onze impact en ons potentieel kunnen niet worden onderschat en daarom is duurzaamheid een belangrijke pijler van onze strategie.

Wij hebben ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelen onderschreven en in onze sector een leidende rol op ons genomen met betrekking tot diversiteit, kansengelijkheid en inclusie, en gegevensbescherming voor onze klanten. Maar wij weten dat er nog meer moet worden gedaan. In studies van enkele jaren geleden werd een dringende oproep tot actie gedaan: als de IT- en telecomsector een land zou zijn, zou het de derde plaats innemen op de lijst van koolstofemissies, na de VS en China. Wij concurreren met enkele van ‘s werelds grootste technologienamen bij het aantrekken en behouden van talent. Het belang van alle aspecten van ESG is duidelijk voor Colt en zijn klanten.

Het managementteam van Colt is zeer betrokken bij duurzaamheid en het belang ervan klinkt door op alle niveaus van het bedrijf. Wij werken nauw samen met onze toeleveringsketen aan hun impact en met onze klanten aan de rol die Colt kan spelen in die van hen. Wij hebben ambitieuze plannen opgezet die ons zullen helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen, de mensenrechten te beschermen, onze mensen te ondersteunen, en onze klanten en partners het hoogste vertrouwen te geven inzake naleving en gegevensbescherming.