⌂ > Over ons > Duurzaamheid > ESG Stakeholders

"LCL helpt ons net zero te bereiken over de hele waardeketen"

PROXIMUS

Catherine Bals,  Group Sustainability Lead bij Proximus

Proximus heeft de ambitie om tegen 2040 een net zero bedrijf te zijn over de hele waardeketen. Om dit doel te bereiken, rekent de telecomoperator op de betrokkenheid van tot wel 4000 leveranciers. “95 procent van onze uitstoot valt onder scope 3 – het is duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid,” legt Group Sustainability Lead Catherine Bals uit. “We benaderen onze leveranciers en werken actief met hen samen om hun uitstoot aanzienlijk te verminderen. De inspanningen van LCL helpen ons ons doel te bereiken.”

Duurzaamheid is een serieuze zaak bij Proximus. Of zoals Catherine Bals zegt: “Het laaghangend fruit is al lang geplukt. Duurzaamheid moet niet alleen leven binnen mijn team van zes mensen, maar het moet een denkwijze worden voor iedereen in het bedrijf. Als we project A tegen project B afwegen, spelen financiële argumenten een rol, maar ook ecologische. Uiteindelijk moeten we ook de sociale impact meenemen, maar dat is moeilijker te objectiveren.”

Twee strategieën

Om tegen 2040 net zero uitstoot over de hele waardeketen te bereiken, volgt Proximus twee strategieën: het Supplier Engagement Program en Circulariteit. “In 2023 hebben we ons Supplier Engagement Program gelanceerd, waarbij we van onze leveranciers vragen om ten minste de milieudoelen van Proximus te evenaren en zich volledig in te zetten voor hernieuwbare energie. Meteen al onze 4000 leveranciers hierop aanspreken zou een ontmoedigende taak zijn. We zijn begonnen met de 150 leveranciers die de meeste uitstoot hebben. Zij alleen al zijn goed voor meer dan 90 procent van onze scope 3 cat. 1 & 2 uitstoot. Afhankelijk van hun maturiteit hebben we betrokkenheidsprogramma’s ontwikkeld. We monitoren bedrijven in de top 150 met een hoge mate van maturiteit en solide SBTi (Science Based Targets initiative) doelstellingen. Dit doen we door te controleren of ze de verwachte vooruitgang hebben geboekt tijdens de jaarlijkse evaluatie. Bedrijven die zwaar wegen op onze scope 3 en nog niets doen aan duurzaamheid, zullen we zeer actief aanpakken.”

Meer circulaire productie

Naast het Supplier Engagement Program kijkt Proximus naar de impact van hun aankopen. “Zo onderzoeken we hoe we onze producten koolstofarmer en meer circulair kunnen maken. Onze modems en decoders zijn nu volledig eco-ontworpen. De huidige internetbox bestaat volledig uit hernieuwbaar plastic, verbruikt 20 procent minder elektriciteit en heeft een voetafdruk die met 40 procent is verminderd.

Samen de voetafdruk verkleinen

De duurzaamheidsinspanningen van LCL versterken het partnerschap met Proximus. Catherine Bals: “We zien onszelf als een motor voor verandering. Het is absoluut noodzakelijk dat leveranciers vooruitgang boeken. We kunnen hen helpen door alle mogelijke tools te bieden en alles te doen wat we kunnen om hen te motiveren. We houden ook graag leveranciers die hun doelstellingen halen, zoals LCL, in het vizier om te zien hoe we onze voetafdruk verder kunnen verkleinen. We geloven sterk in co-creatie om innovaties te bereiken.”

Digitale inclusie

Door zich te richten op digitale inclusie, neemt Proximus zijn rol in de samenleving op zich. “Digitale inclusie heeft verschillende invalshoeken: toegankelijkheid (het mogelijk maken voor iedereen in België om ons netwerk te gebruiken – onze kernactiviteit), betaalbaarheid (via onze drie merken), het bijscholen en herscholen van onze eigen medewerkers, en het bieden van vertrouwen in het digitale via cyberbeveiliging en gegevensprivacy.”

“We ondersteunen ook maatschappelijk waardevolle initiatieven zoals MolenGeek (een tech-ecosysteem in het hart van Molenbeek), de programmeerschool Campus 19 en het digitale trainingscentrum BeCode. We ondersteunen Internet Safe & Fun, een initiatief van Child Focus, dat kinderen en jongeren leert hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet. Samen met BNP Paribas Fortis zijn we ook de drijvende kracht achter het enige nationale ecosysteem van meer dan 100 bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstanties die samenwerken aan meer digitale inclusie in België.”